Algemene Leden Vergadering

Dinsdagavond 17 mei is in het Annapark de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Voor de pauze werden de standaard zaken afgehandeld, zoals overzicht afgelopen seizoen, financieën, commissie-bemensing, etc. Na de pauze werd er vooral heel veel gesproken over verschillende ideeën voor het volgende seizoen. Hierover ontstond een levendige discussie, met name op het gebied van kennis en kennisoverdracht. 

Tot slot is besproken hoe de foto van de maand beoordeeld moet worden.
Besloten werd de ranking-methode (je winnaar aanwijzen, dan de 2e, dan de 3e, etc) weer in te voeren.

De notulen worden later via de mail verspreid door onze secretaris Carin.
Lees ze goed door voor de diverse besluiten!