Algemene Leden Vergadering

Gisteravond is in het Annapark de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering georganiseerd. Het is een jaarlijks terugkerende avond waarin het bestuur verantwoording aflegt over het afgelopen jaar en de leden gevraagd wordt om hun mening over verschillende onderwerpen. De meeste onderwerpen werden redelijk soepel afgehandeld.

Een onderwerp waar al iets meer discussie over was, was de materiaalkast. Henk Roosing en Marianne Heck hebben aangeboden om het beheer van de materiaalkast op zich te nemen.

Een ander opmerkelijk punt was het besluit om een nieuwe laptop aan te schaffen. Op aangeven van de leden werd bovendien besloten om er een abonnement voor Lightroom en Photoshop bij te nemen. Hierdoor hebben we in de toekomst toegang tot Lightroom en Photoshop. 

Ook het vermelden waard zijn de wijzigingen van “personele aard”. Verschillende mensen treden af of stoppen met hun activiteiten. Het meest in het oog springend was het aftreden van Carin en Jan T. als respectievelijk Penningmeester en Voorzitter. Met een mooie bos bloemen en een welgemeend applaus nemen zij deze zomer afscheid van hun functies. Overige wijzigingen vonden plaats in de Programmacommissie, de Kascommissie en de groep mensen die de website en de sociale media beheren (Hiervoor hebben we nog geen goede naam bedacht. Ideeën worden op prijs gesteld). Nieuw is de Juridische Commissie. Dit zal worden gedaan door Monique en Luc en zij bewaken de juridische kant van de fotoclub.

Verreweg de meeste en langste discussie ontstond over het ledental. De aanleiding was de stevige groei die we de afgelopen anderhalf jaar hebben doorgemaakt. Omdat de club zo gegroeid is hebben sommigen het idee dat ze niet iedereen meer kennen. De vraagstelling was hierbij: kleiner dan nu, houden zoals het is, of het ledenaantal laten groeien? Niemand bleek een voorstander te zijn van het inkrimpen. Uiteindelijk werd besloten dat we nu even een ledenstop invoeren. De komende tijd gaan we kijken hoe nu verder.  De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje.

De notulen van de ALV worden later aan de leden aangeboden via deze website.