Nieuwsbrief Januari 2023

Beste leden,

Op de valreep de nieuwsbrief van januari 2023, we luiden het oude jaar uit met bijna zomerse temperaturen!

Het afgelopen jaar hebben we als club gevierd met fantastische foto’s en een ongekend aantal enthousiaste nieuwe leden, en we zijn vol vertrouwen dat we op diezelfde voet doorgaan in het nieuwe jaar, in een snel veranderende wereld is de dinsdagavond altijd een fijn moment om naar uit te kijken.

Januari begint natuurlijk met een feestelijk samenzijn, op 3 januari, vanaf 20.00 uur in café ‘t Lieverdje, Sluiskade 12, 1357 NX Almere.

De eerste foto van de maand is op dinsdag 10 januari, met als thema “Weer”. LET OP:  Inleveren van de foto van de maand op vrijdag 6 januari, vóór 19.00 uur. Foto’s die na die tijd worden ingeleverd dingen niet mee naar de eeuwige roem.

Op 17 januari gaan we oefenen voor het thema “Stilleven” (foto van de maand februari). Bedenk alvast wat je mee wilt nemen voor die avond.

Op 24 januari is de presentatie van de 6 fotogroepen. We gaan uit van ongeveer 20 foto’s per groep.

Op 30 januari zal Saskia samen met haar vader een avond verzorgen over Urban fotografie, we verheugen ons erop !

Maak op tijd afspraken met je kwartet, de eerste presentatie is al op 21 februari, en de tijd vliegt…

Denk nog even aan de oproep voor het maken van een fotoreportage als vervolg op de lezing van Robert van Sluis, zijn terugkoppeling staat gepland op 21 maart. De eerste reportage is al binnen, laat je inspireren tot een mooi fotoverhaal! Zie voor gedetailleerde info de mail van Sjak van 25 november.

We wensen iedereen een gezellige en veilige jaarwisseling, en de allerbeste wensen voor een mooi en gezond en fotorijk 2023, en tot 3 januari!

Namens de Programmacommissie
Yvonne.