Nieuwsbrief Mei 2024

Almeerse fotoclub Nieuwsbrief Mei 2024

De maand april bracht ons nog geen stabiel voorjaarsweer, maar gelukkig wel een gevarieerd programma op de club.  

In mei gaan we het volgende beleven:

7 mei  De foto van de maand met het onderwerp “Triadische kleuren”.  Denk om de termijn van indiening. Kijk nog even op het Forum voor een nadere uitleg door Kim.

14 mei  We gaan naar Urk. Opgeven bij de programma commissie voor coördinatie van het vervoer. Vertrek 19.45 uur vanaf het Annapark. Half negen in Urk , parkeren bij de haven. 21.27 uur zonsondergang. Vertrek in onderling overleg.

21 mei  Een presentatie  door Ingrid van haar foto’s van de reis naar Tsjernobyl. Tevens presenteren de leden hun foto’s van hun zaterdag bezoek aan de Van Nelle fabriek in Rotterdam.

28 mei De jaarlijkse ledenvergadering, komt allen.

Belangrijk

Voor 18 juni staat op het programma de presentatie van vijf mooie foto’s door de leden. Ieder lid stuurt tussen 5 en 18 juni zijn 5 mooie foto’s naar foto@almeersefotoclub.nl onder vermelding van “mijn vijf”. Ga eens op zoek in je bestanden naar die vijf foto’s die je al lang aan een ieder had willen laten zien. Geef tijdens de presentatie aan waarom jij juist deze foto’s presenteert. Ga vast snorren in de bestanden zodat het niet op het laatste moment  aankomt.

Namens de programma commissie.

Jan Z.