Verslag jaarvergadering 2021

Dinsdag 7 september hebben we de eerste avond van het seizoen gevuld met een ALV (Algemene Leden Vergadering) en een seizoen-openings-borrel.
Onder leiding van onze voorzitter en secretaris werden de gang van zaken van de afgelopen twee “covid-seizoenen” doorgewerkt en uitgelegd. Zie hier het verslag van deze ALV.