Clubavond TRIO’s: themapresentatie “abstract”

Onze eerste avond weer via ZOOM: helaas door de corona-maatregelen gedwongen, maar we gaan natuurlijk wel door met onze fotografie-hobby!

Dinsdagavond heeft Jan Terpstra (foto-trio “abstract”) een foto presentatie gegeven over het thema “Abstract”. Eerst schetste hij een interessant theoretisch kader, door te vertellen wat abstracte fotografie eigenlijk is, en aan welke voorwaarden abstracte fotografie moet voldoen. Daarna passeerden verschillende foto’s de revue, waarbij vorm, kleur, lijn en hoe-doe-je-dat werd getoond. Een leuk onderdeel van abstracte fotografie is een dusdanige close-up te maken van een voorwerp, dat (bijna) niet meer herkenbaar is waar je als toeschouwer naar kijkt.

Abstracte fotografie (bron: wikipedia)
-Kunstvorm waarbij de camera de werkelijkheid zo vastlegt dat je streeft naar zo min mogelijk herkenbaarheid.
-Eigen artistieke weergave van de werkelijkheid met aandacht voor vorm, lijn, kleur en textuur.
-Nabewerking alleen ter versterking van het beeld en niet om een nieuwe werkelijkheid te creëren.
-Net zoals in andere vormen van abstracte kunst wil de fotograaf met deze middelen emoties en ideeën tot uitdrukking brengen. –
-Zie voor uitleg: https://nl.wikipedia.org/wiki/Abstracte_fotografie
-Zie voor workshops: https://academievoorabstractefotografie.nl (Iris Depassé)

Zie de gebruikte foto’s in de abstract-foto-folder