We zijn begonnen!

Dinsdag 7 september hebben we de eerste avond van het seizoen gevuld met een ALV (Algemene Leden Vergadering) en een seizoen-openings-borrel.
Onder leiding van onze voorzitter en secretaris werden de gang van zaken van de afgelopen twee “covid-seizoenen” doorgewerkt en uitgelegd.

De zaal met leden (uiteraard op gepaste afstand) was actief betrokken bij de diskussie.

Zowel het bestuur als de ProgrammaCommissie werden met algemene stemmen bevestigd.

Besloten werd ook om de privacy-gevoelige profielgegevens beschikbaar te stellen aan alle leden na inloggen, maar dat de leden zelf belissen of ze specifieke gegevens (zoals 06-nummer) wel beschikbaar willen stellen. Er is altijd de optie deze velden leeg te laten.

De nieuwe website (waarop je dit bericht kunt lezen) wordt deze week (voor de 13e september) beschikbaar gesteld aan zowel publiek als aan alle leden.

En na afloop borrel + hapjes
Een zeer geslaagde seizoenstart